Dak- en gevelsystemen

Wij kunnen de volgende producten leveren en u begeleiden in:


• Voorblad met tekeningenlijst
• Omschrijving onderdelen (binnendozen, gevelplaten, sandwichpanelen, dakplaten etc.)
• Dakoverzichten met specificaties
• Geveloverzichten met specificaties
• Alle noodzakelijke details (onderdetails, dakranddetails, aansluitdetails, etc.)


Uiteraard kan het tekenpakket naar de wensen van de klant worden aangepast. Niet opgenomen in onze werkzaamheden zijn het uittrekken en tekenen van het zetwerk, maar kunnen wel door ons worden uitgevoerd. Het ontwerp- en tekenwerk kan worden onderverdeeld in de navolgende categorieën:


• Relatief eenvoudige opdrachten (opdrachten waarvan op voorhand de hoeveelheid tekenwerk goed is te overzien) kunnen wij uitvoeren voor een vaste prijs

• De wat ingewikkelde opdrachten (opdrachten waarvan op voorhand de hoeveelheid tekenwerk onvoldoende is te overzien) worden door ons op regie met urenindicatie uitgevoerd. Er zal tijdig overleg worden gevoerd wanneer de opgegeven urenindicatie niet afdoende blijkt te zijn. Hebben wij echter minder uren besteed dan de urenindicatie, dan worden uiteraard alleen de bestede uren in rekening gebracht

• Gecompliceerde opdrachten (opdrachten waarvan op voorhand de hoeveelheidtekenwerk onmogelijk is te overzien) worden door ons op regie uitgevoerd


Met betrekking tot genoemde werkzaamheden gaan wij uit van de aan ons beschikbaar gestelde ontwerpdetails, welke door ons eventueel worden aangepast en de niet ontworpen details, welke door ons worden ontwikkeld. Ondanks het feit dat wij de genoemde werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zullen uitvoeren, is het mogelijk dat er fouten in het tekenwerk en/of specificaties optreden. Vandaar dat wij het tekenwerk en de specificaties steeds ter controle aanbieden aan onze opdrachtgevers. Eventueel door u geconstateerde fouten zullen uiteraard door ons gecorrigeerd worden. Alleen correcties in het tekenwerk en/of de specificaties welke nodig zijn door fouten onzerzijds zullen niet aan u doorberekend worden. Overige correcties zullen wel aan u doorberekend worden. Bestellingen van de materialen blijven ten allen tijde voor verantwoording van de opdrachtgever.

Teneinde de genoemde werkzaamheden op een economisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat vóór het aanvangen van de werkzaamheden aan ons, de bouwkundige en staalconstructietekeningen, alsmede de tekeningen van de ramen, deuren en diverse andere noodzakelijke onderdelen, ter beschikking worden gesteld. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat, wanneer genoemde gegevens onvolledig blijken te zijn of tussentijds wijzigingen ondergaan, er meer uren nodig zullen zijn om deze werkzaamheden correct uit te voeren.